Categoriën

Archief

Kadereisen verder aangescherpt

De KNHS heeft nu ook officieel bekend gemaakt dat de eisen om opgenomen te worden in het A- of B kader verder worden aangescherpt. Dit viel te verwachten omdat de kaders dit jaar behoorlijk gegroeid zijn. Deels terecht maar in sommige gevallen was het verschil tussen de scores nationaal en internationaal wel erg groot. En dat terwijl de kaders toch juist bedoeld zijn om de combinaties voor internationale wedstrijden uit te selecteren. Het is jammer dat op deze manier de drempel voor de kaders steeds hoger worden, en het dus ook voor nieuwe combinaties moeilijker wordt om bijvoorbeeld ervaring op te doen in het buitenland.

Eisen opname kader Para Equestrian Dressuur aangescherpt

12 november 2010

sande - toscane

ERMELO (KNHS) – Bondscoach Jeannette Wolfs heeft in overleg met de Commissie Aangepast Sporten – Sectie Topsport besloten de eisen voor kaderopname Para Equestrian Dressuur aan te scherpen.

Wolfs verkeert op het moment in een luxe positie dat steeds meer ruiters de limiet behalen om toe te treden tot het A- of B-kader. Hierdoor worden de kaders bovengemiddeld groot. Om daarnaast ook meer in lijn te komen met de kaders van de reguliere dressuur is besloten om de huidig geldende kadercriteria voor Para Equestrian Dressuur te verhogen.

Om opgenomen te worden in het A-kader dienen dressuurcombinaties per 1 januari 2011 in alle Grades drie keer binnen een cyclus van zes maanden een score van 68% te behalen in de FEI Para Equestrian Individual Championship Test en/of Team Test op minimaal twee door de KNHS aangewezen wedstrijden voor kadervorming. Om opgenomen te worden in het B-kader dienen dressuurcombinaties per 1 januari 2011 in alle Grades drie keer binnen een cyclus van zes maanden een score van 66% te behalen in de FEI Para Equestrian Individual Championship Test en/of Team Test op minimaal twee door de KNHS aangewezen wedstrijden voor kadervorming.

Een combinatie zal een periode van negen maanden deel uitmaken van het kader. Om zich wederom te kwalificeren voor het kader dient de combinatie zich volgens genoemde criteria te herkwalificeren in deze periode van negen maanden.

Alle huidige kadercombinaties dienen op 1 januari 2011 aan de scherpere eis te voldoen om opgenomen te kunnen blijven in het kader.

Het is niet meer mogelijk om te reageren.