Categoriën

Archief

Succesvolle Rabo Para Talentendag

Rabo Para Talentendag bewijst haar waarde

22 september 2012

Rabo Para Talentendag02
1 | 2 | 3 | 4

ERMELO (KNHS) – De Rabo Para Talentendag in het KNHS centrum te Ermelo bewees de eerste maal niet alleen haar waarde, maar voorzag ook in een duidelijke behoefte. Topinstructeurs als Coby van Baalen, Adelinde Cornelissen en Chris Haazen gaven in korte maar intensieve clinics hun aanwijzingen door, waarmee de para dressuurruiters in de nabije toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Chris Haazen vatte de dag in één korte zin samen: “Een geweldige dag”.

Deze eerste Rabo Para Talentendag kwam tot stand met steun van de Rabobank Foundation en kent exact dezelfde opzet als de bekende Rabo Talentendagen voor de jeugdige valide beoefenaren van de disciplines dressuur, springen en eventing. Ook de beste talenten van deze dag krijgen binnenkort bericht of zij worden toegelaten tot de regionale trainingen. Belangrijk daarbij is dat deze ruiters met behulp van de Rabobank Foundation hetzelfde programma volgen als de valide ruiters die vallen binnen de kaders van het Rabo Talentenplan.

KNHS teammanager Adrianne van Waardenberg, van onder meer de Para dressage ruiters, vertelde dat deze dag niet bedoeld is voor de combinaties die reeds deel uitmaken van één van de kaders. “Die combinaties hebben zich reeds bewezen en kunnen wel in aanmerking komen voor de regiotrainingen naast de reguliere kadertrainingen. Ruiters met een nieuw paard vormen een nieuwe combinatie en zij komen in aanmerking voor de regiotraining wanneer de trainers van vandaag en de bondscoach van mening zijn dat ze voldoende niveau hebben om op termijn door te groeien naar het lidmaatschap van één van de kaders”, aldus Van Waardenberg.

In de ogen van Chris Haazen is deze dag belangrijk om deze ruiters een kans te geven zich in de sport te ontwikkelen. “Ik heb vandaag heel veel leuke combinaties gezien, maar we moeten meer wedstrijden hebben voor deze combinaties, omdat we alleen op die wijze het niveau van de combinaties naar een hoger plan kunnen tillen. Dat zie je ook in de landen om ons heen. Meer wedstrijden en daardoor stijgt het niveau. Dankzij betere prestaties kunnen wij ons als Nederland ook in deze discipline nog nadrukkelijker manifesteren. Kijkend naar het doorsnee niveau wat we vandaag hebben gezien dan is dat goed en voldoen bijna alle combinaties aan het niveau dat je binnen de Grade waarin wordt gereden mag verwachten”, aldus Haazen. Naar de mening van Chris Haazen is in deze discipline één ding volstrekt vergelijkbaar met de valide sport. “Hoe beter de kwaliteit van het paard is, hoe gemakkelijker het is om een zeer goede proef te rijden. Kijkend naar de paarden van vandaag dan moet ik zeggen dat er een enorme inhaalslag is gemaakt. Ik weet ook zeker dat er in heel veel boxen nu paarden stil staan die in deze sport op hoog niveau kunnen presteren. Die paarden moeten de boxen uit en ter beschikking worden gesteld aan de para dressuurruiters!”.

Adelinde Cornelissen omschrijft deze première als “Een super goed initiatief”. Cornelissen: “Ik ben naar de Paralympics geweest en heb daar en in de aanloop daar naartoe ervaren hoe belangrijk ook voor de para dressuurruiters het stellen van een doel is. Deelname aan deze dag kan een opstap zijn om over vier jaar in Rio de Janeiro aan de start te verschijnen. Juist het stellen van concrete doelen geeft mij een enorme stimulans en waarom zou dat niet gelden voor de ruiters die hier vandaag rijden? Het eerste doel van vandaag voor hen is om een plek te veroveren in de regionale trainingen en als je dat weet te bereiken is dit alleen al een enorme stimulans om nog gemotiveerder door te gaan met paard rijden”, aldus Adelinde, die vertelde dat het haar geen enkele energie kost om op deze dag les te geven. “Sterker nog, het geeft me energie, want dit past enorm in mijn straatje als lerares: mensen verder proberen te helpen in hun ontwikkeling als ruiter en als combinatie middels kleine tips”.

Bondscoach Jeannette Wolfs was blij verrast met zowel de kwaliteit als de kwantiteit. “Ik heb veel combinaties gezien en ik denk dat bijna de helft van de deelnemende combinaties in aanmerking kan komt om opgenomen te worden in een regiotraining. Echt combinaties met potentie, die op de regiotrainingen veel progressie kunnen boeken. Ik constateer ook dat veel van die combinaties met potentie goed in staat waren om de tips die zij gedurende de clinics kregen direct in de praktijk te brengen”, aldus Wolfs. Op de vraag of ze combinaties in actie heeft gezien die in aanmerking kunnen komen om in Rio van start te gaan antwoordde ze: “Dat is koffiedik kijken, maar hoop wel dat richting Rio een aantal van deze combinaties zich in één van de kaders weten te rijden”.
Wolfs is het eens met de opmerking van Haazen dat er meer wedstrijden moeten komen voor de para dressuurruiters. “Dat zou mooi zijn, maar dan moeten de ruiters voor wie deze wedstrijden bedoeld zijn ook aan de start verschijnen en ik hoop dat deze dag veel combinaties over de drempel helpt om deel te gaan nemen”, aldus Wolfs, die deze dag als een eerste veelbelovende stap ziet. “Dankzij de Rabobank Foundation hebben de para dressuurruiters nu eenzelfde status binnen de KNHS als de valide sporters wanneer het gaat om het Rabo Talentenplan en daar ben ik als bondscoach zeer mee ingenomen”.

In totaal kwamen bijna veertig combinaties in actie en allen reden in de bekende oranje Rabo Talenten jacks. Daarnaast ontvingen zij na afloop van de clinics een door de toptrainers opgesteld protocol waarin de tips en opmerkingen nog eens op schrift waren gesteld. Binnen enkele weken krijgen de deelnemers aan de Rabo Para Talentendag bericht of zij zijn geselecteerd voor de regiotraining.

Jacob Melissen,
In opdracht van de KNHS

Foto’s door: www.melissen.net

Het is niet meer mogelijk om te reageren.